Codul etic

POLITICA PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
21 ianuarie 2021

INTRODUCERE
Ca parte a politicii privind responsabilitatea socială corporativă, Guarniflon SpA s-a angajat să ridice standardele legate de dezvoltarea socială, protecția mediului și respectarea drepturilor fundamentale, adoptând un sistem de guvernanță deschis, capabil să reconcilieze interesele diverselor părți interesate în contextul unui proces exhaustiv de abordare a calității și dezvoltării durabile.
Guarniflon SpA este conștientă de faptul că acțiunile societății nu se pot limita la producția de bunuri și servicii, ci trebuie să se extindă pentru a include satisfacerea totală a nevoilor tuturor părților interesate.

PRINCIPII
Simțindu-se responsabilă din punct de vedere social, societatea Guarniflon S.p.A. se angajează să promoveze un mediu de lucru sănătos, cooperant și plăcut prin promovarea unei culturi a îmbunătățirii continue care vizează bunăstarea și dezvoltarea intelectuală a angajaților.
Societatea Guarniflon S.p.A. se angajează să mențină un mediu de lucru sigur, sănătos, nediscriminatoriu și să promoveze individul și abilitățile angajaților.
Conducerea societății Guarniflon S.p.A., prin toate inițiativele sale, se angajează să creeze un mediu de lucru pozitiv și constructiv.
În politica sa privind responsabilitate socială, Guarniflon S.p.A. se obligă, de asemenea:
 • Să respecte legislația națională actuală, convențiile și recomandările internaționale, inclusiv rezoluțiile organizațiilor internaționale ONU (Organizația Națiunilor Unite) și ILO (Organizația Internațională a Muncii).
 • Să respingă orice tip de practică care încalcă drepturile omului și ale lucrătorilor, în toate felurile și formele ei.
 • Să promoveze și să protejeze libertatea de asociere, dreptul la negocieri colective și protecția sănătății și siguranței.
 • Să nu angajeze copii ca mână de lucru (cu excepția stagiilor școlare), să păstreze documentația necesară ca dovadă verificabilă a vârstei lucrătorilor.
 • Să nu recurgă și să nu susțină utilizarea muncii forțate sau a practicilor de impozitare a muncii în afara acordurilor legale.
 • Să nu se angajeze în și să elimine orice practici discriminatorii și tratamentul diferențiat la angajare, la salarizare, la accesul la cursurile de formare, la promovarea în carieră, la concediere sau la pensionarea pe criterii de rasă, origine națională, teritorială sau socială, castă, naștere, religie, dizabilitate, sex, orientare sexuală, stare civilă, apartenență la sindicat, opinii politice și orice alte condiții care pot da naștere discriminării.
 • Să nu permită comportamentul, inclusiv gesturile, limbajul sau contactul fizic, coercitiv din punct de vedere sexual, amenințător, ofensator sau care vizează exploatarea.
 • Să nu susțină și să interzică sub orice formă pedepsele corporale, constrângerea mentală sau fizică și abuzul verbal.
 • Să garanteze un salariu regulat, conform prevederilor din contractul colectiv de muncă unic la nivel național, care să asigure lucrătorului o viață demnă.
 • Să promoveze îmbunătățirea condițiilor de siguranță și bunăstare fizică și psihică a colaboratorilor săi atât prin acțiuni preventive, cât și corective.
 • Să asigure personalului cursuri de instruire periodice în materie de responsabilitate socială și siguranță, programându-le la intervale regulate și la fiecare nouă angajare.
 • Să asigure angajaților locuri de muncă curate, sigure și sănătoase, minimizând, pe cât posibil, cauzele care pot genera pericole asociate locului de muncă.
 • Să respecte dreptul întregului personal de a constitui și de a adera la sindicatele alese de ei și de a negocia colectiv, asigurându-se că reprezentanții personalului nu sunt supuși niciunei discriminări și că pot comunica cu membrii lor la locul de muncă, prevăzut de contractul colectiv de cuncă unic la nivel național și de alte acorduri în vigoare.
 • Să-și desfășoare activitățile într-un mod care respectă mediul și poluarea aerului, îmbunătățindu-și continuu practicile ecologice și depunând toate eforturile pentru eficiență, echitate și utilizarea optimă a resurselor de apă disponibile.
 • Să comunice, să verifice și să implice toți furnizorii de bunuri, activități și servicii și subcontractanții în angajamentul lor față de responsabilitatea socială.
 • Să efectueze o monitorizare regulată internă și externă a furnizorilor și subcontractanților pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor generale de management și îmbunătățirea capitalului uman.
 • Să revizuiască periodic și să integreze această „politică privind responsabilitatea socială”, pentru a o adapta la noile nevoi și cerințe exprimate de părți.
 • Să aplice o politică de raportare imediată către entitățile responsabile (Autoritatea Judiciară, Curtea de Conturi, Autoritatea Națională Anticorupție, ofițerul anticorupție din cadrul organizației/companiei lor) a pericolelor la locul de muncă, a fraudelor la nivel intern, împotriva sau comise de organizație (companie), a daunelor aduse mediului, a comunicărilor corporative false, a neglijenței medicale, a tranzacțiilor financiare ilegale, a amenințărilor la adresa sănătății, a cazurilor de corupție sau extorcare etc. („denunțare”)

CODUL DE ETIC AL SOCIETĂȚII
Guarniflon S.p.A. identifică și acordă o atenție deosebită acelor departamente sensibile ale societății care pot fi implicate (având în vedere potențialul efect de pârghie) în activități ilegale de furt, fraudă, corupție, oferire de cadouri și conflicte de interese.
În orice caz, societatea Guarniflon S.p.A. garantează că toate activitățile sale profesionale reflectă onestitate, loialitate, seriozitate, corectitudine, responsabilitate, simț al legalității și solidaritate față de ceilalți.
Toți colaboratorii trebuie să se abțină de la orice acțiune sau colaborare care poate intra în conflict sau pare a intra în conflict cu interesele societății sau ale clienților noștri. Niciun angajat nu poate face uz de funcția sa pentru profit personal sau pentru a obține ilegal beneficii pentru societate.
Este interzisă orice acțiune, la toate nivelurile, care implică furt, fraudă, însușirea abuzivă a oricărei proprietăți, corupție, extorcare, spălare de bani.
Orice cadouri către terți (ex. clienți, furnizori) cu ocazia sărbătorilor de Crăciun sau altele, trebuie să fie autorizate de către conducerea firmei.
Managementul general al calitatii
Management

ȘTIRI& EVENIMENTE

Luni, 17 Iunie 2024 06:32

The importance of floropolymers in the H2 supply chain

We recently came across an article from Chemours® focusing the concept “Without fluoropolymers, clean hydrogen doesn’t exist.”

Citiți totul
Vineri, 31 Mai 2024 07:54

ASC has renewed its logo

ASC – Advanced Screening Centers – is the successful project started years ago by Mr. Giuseppe Mazza (Guarniflon founder) and his partners to offer a real solution to cancer prevention.

Citiți totul